Anna-Barbara Patallas (tel. 794 198 888)

Specjalistka Medycyny Żywienia i Zdrowego Stylu Życia (Lifestyle Medicine)
Specjalistka psychodietetyki
Absolwentka Politechniki Poznańskiej
Absolwentka prestiżowej uczelni w Wielkiej Brytanii (dyplom Nutritional Therapist)
Anna-Barbara Patallas

W swojej praktyce promuję zintegrowane podejście do zdrowia poprzez wprowadzanie optymalnych zmian w sposobie odżywiania i stylu życia. Oba oparte są na Evidence Based Medicine – wiedzy bazującej na najnowszych badaniach naukowych.

W moim gabinecie stosuję zindywidualizowaną Terapię łączącą sposób odżywiania, styl życia, aktywność fizyczną oraz metody radzenia sobie ze stresem.

Oferuję wsparcie zarówno podczas terapii, a także to dotyczące świadomych wyborów konsumenckich, tak aby osoby z którymi pracuję wiedziały jaki sposób odżywiania jest dla nich najlepszy i jakie artykuły zarówno żywnościowe, a także pielęgnacyjne będą wspierać ich najlepsze zdrowie i samopoczucie.

Oferuję różne metody pracy – możemy spotkać się w gabinecie, on-line, u Ciebie w domu, w kawiarni, możemy iść wspólnie na zakupy, pomogę Ci przeorganizować lodówkę i dokonywać najlepszych wyborów żywieniowych.

Podczas pełnej wsparcia i empatii terapii i całego procesu wspólnej pracy w odzyskaniu lub podtrzymaniu najwyższej jakości życia skupiam się na zidentyfikowaniu przyczyn problemów zdrowotnych i ich eliminacji, tak aby osiągnąć długofalową poprawę samopoczucia i zdrowia u moich małych i dorosłych klientów.

Mój gabinet to bezpieczne miejsce, gdzie możesz podzielić się tym, co Cię martwi, zadawać pytania; to miejsce, gdzie pracujemy razem, aby stworzyć TWÓJ plan pełnego zdrowia i najlepszej jakości życia, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb i stylu życia; to miejsce, gdzie z moim wsparciem odzyskujesz pełną kontrolę nad swoim ciałem i umysłem.

Współpracuję z Tobą, aby ułożyć spersonalizowany plan żywieniowy i zdrowych przyzwyczajeń oraz nawyków poprzez:

 • Odżywianie
 • Zmiany w stylu życia i zdrowe nawyki
 • Wsparcie i motywację

Terapia żywieniowa obejmuje minimum 2 konsultacje w bliskiej odległości czasowej od siebie (około 2/3 tygodnie).

Na sesję terapeutyczną składa się konsultacja w gabinecie, on-line lub telefoniczna, czas i zaangażowanie terapeuty podczas sesji oraz poświęcony czas przed oraz po konsultacjach.

Konsultacje

Liczba sesji dostosowana jest do potrzeb i celów klienta.

Pierwsza konsultacja (czas trwania około 1,5 godziny) *

Konsultacja obejmuje:

 • pogłębiony wywiad dotyczący dotychczasowego stylu życia i sposobu odżywiania oraz suplementacji (ocena zasadności stosowania), poziomu stresu, aktywności fizycznej oraz stanu zdrowia
 • analizę dotychczasowego sposobu odżywiania (przed lub w trakcie konsultacji)
 • zalecenia dotyczące ew. badań uzupełniających (w razie konieczności)
 • wstępne zalecenia dotyczące sposobu odżywiania oraz wdrażania korzystnych dla zdrowia nawyków w życiu codziennym
 • materiały uzupełniające (w razie konieczności)

Po tej konsultacji diagnostycznej przeprowadzana jest dogłębna analiza wszystkich otrzymanych informacji w połączeniu z dostępnymi wynikami badań oraz pogłębionym wywiadem. 

Na podstawie tych elementów powstaje spersonalizowany szczegółowy plan zaleceń dotyczący zmian koniecznych do poprawy zdrowia łączący w sobie cele żywieniowe, ale także redukcję stresu, suplementację itd. przedstawiany i omawiany podczas drugiej konsultacji.

Druga konsultacja (czas trwania około 1,5 godziny) *

(Po około 2/3 tygodniach po 1 konsultacji)

Konsultacja obejmuje:

 • omówienie obserwowanych efektów w zakresie somatycznym (odpowiedź organizmu) oraz subiektywnej oceny samopoczucia po wprowadzeniu wstępnych zaleceń
 • analizę zmian w zakresie redukcji poziomu stresu
 • przegląd wyników badań wraz z ich interpretacją
 • wyposażenie w praktyczną i niezbędną wiedzę na temat zależności między stylem życia a stanem zdrowia (znaczenie mechanizmów fizjologicznych, biologicznych, psychosomatycznych)
 • przygotowanie, przedstawienie i dopasowanie planu spersonalizowanej terapii żywieniowej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości na podstawie dokonanej analizy
 • ekologia życia codziennego
 • wsparcie w procesie zmiany
 • wyjaśnienie pytań i wątpliwości

Konsultacja ewaluacyjna *

(po około 3 miesiącach)

Analiza i omówienie efektów wdrożonego programu żywienia i redukcji stresu, skuteczności wdrożonych nawyków. Interpretacja nowych wyników badań w odniesieniu do stanu zdrowia. Dalsze uzgodnienia podtrzymujące i wzmacniające osiągnięte cele.

* Powyższe zapisy nie stanowią umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W zależności od zdiagnozowanych podczas terapii problemów program sesji terapeutycznej może ulec zmianie.