Barbara Grześkowiak (tel. 603 580 448)

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Stosowane metody terapeutyczne

Terapia integracyjna

Łączy terapię i profilaktykę zdrowotną. Obejmuje wszechstronne, indywidualne postrzeganie na poziomie Twojego stylu życia, aktywności fizycznej, sposobu odżywiania i form relaksacji. Uwzględnia Twoje możliwości w zakresie sprawności fizycznej, uwarunkowań mentalnych, emocjonalnych i społecznych. Zorientowana jest na aspekt przyczynowy a nastawiona na uruchomienie procesów samoleczenia organizmu i wzmocnienie w osiąganiu lepszej jakości życia. Jesteś odpowiedzialnym i aktywnym uczestnikiem w procesie swojej zmiany. Terapia przebiega w atmosferze wsparcia, zrozumienia i otwartości.

Terapia żywieniowa

Celem jest nie tylko leczenie dolegliwości, ale także określenie przyczyny Twoich problemów zdrowotnych. Sposób żywienia(dieta), styl życie, poziom stresu, stosowane leki, czynniki środowiskowe wpływają na Twoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Terapia żywieniowa, wykorzystując dostępne narzędzia diagnostyczne, ocenia wpływ tych czynników na zdrowie i zaburzenia równowagi w Twoim organizmie. Pomaga zrozumieć w jaki sposób przyczyniają się one do występowania Twoich objawów i problemów zdrowotnych.

Terapia żywieniowa obejmuje minimum 2 konsultacje w bliskiej odległości czasowej od siebie (około 2/3 tygodnie).

Na sesję terapeutyczną składa się konsultacja w gabinecie, on-line lub telefoniczna, czas i zaangażowanie terapeuty podczas sesji oraz poświęcony czas przed oraz po konsultacjach.

Pierwsza konsultacja (czas trwania 1,5 godziny) *

Konsultacja obejmuje:

 • przegląd wyników aktualnych badań (wykonanych najwcześniej 2 miesiące przed wizytą) wraz z ich interpretacją,
 • pogłębiony wywiad dotyczący dotychczasowego stylu życia i sposobu odżywiania oraz suplementacji (ocena zasadności stosowania), poziomu stresu, aktywności fizycznej oraz stanu zdrowia
 • analizę dotychczasowego sposobu odżywiania
 • określenie celów spersonalizowanej terapii żywieniowej
 • wyposażenie w praktyczną i niezbędną wiedzę na temat zależności między stylem życia a stanem zdrowia (znaczenie mechanizmów fizjologicznych, biologicznych, psychosomatycznych)
 • zalecenia dotyczące ew. badań uzupełniających (w razie konieczności)
 • omówienie spersonalizowanego programu redukcji stresu
 • wstępne zalecenia dotyczące sposobu odżywiania oraz wdrażania korzystnych dla zdrowia nawyków w życiu codziennym
 • materiały uzupełniające (w razie konieczności)

Druga konsultacja (czas trwania 1,5 godziny) *

(Po około 2/3 tygodniach po 1 konsultacji)

Obejmuje:

 • omówienie obserwowanych efektów w zakresie somatycznym (odpowiedź organizmu) oraz subiektywnej oceny samopoczucia po wprowadzeniu wstępnych zaleceń
 • analizę zmian w zakresie redukcji poziomu stresu
 • aktualizację planu terapii w odniesieniu do dotychczasowych obserwacji
 • omówienie przebiegu kolejnych etapów procesu regeneracji organizmu
 • przegląd wyników badań uzupełniających wraz z ich interpretacją
 • wsparcie w procesie zmiany
 • wyjaśnienie pytań i wątpliwości
 • szczegółowe zalecenia w ramach spersonalizowanej terapii żywieniowej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości na podstawie dokonanej analizy

Konsultacja ewaluacyjna (czas trwania 1,5 godziny) *

(po około 3 miesiącach)

Analiza i omówienie efektów wdrożonego programu żywienia i redukcji stresu, skuteczności wdrożonych nawyków. Interpretacja nowych wyników badań w odniesieniu do stanu zdrowia. Dalsze uzgodnienia podtrzymujące i wzmacniające osiągnięte cele.

Coaching żywieniowy*

"Co mogę jeść by zdrowiej i szczęśliwiej żyć?" – w atmosferze wsparcia i zrozumienia tworzymy indywidualny plan żywienia uwzględniający Twoje potrzeby i preferencje oraz Twój styl i filozofię życia. W wyniku takiego spersonalizowanego postępowania nabędziesz wiedzę i doświadczenie w obszarach takich jak:

 • co jeść a czego unikać i dlaczego,
 • jak wybierać żywność, która wzmacnia,
 • jaka żywność zapewnia zdrowie i witalność,
 • nauka gotowania dla zdrowia i smukłej sylwetki,
 • psychodietetyka,
 • związek między żywieniem (dietą) a ryzykiem wystąpienia chorób,
 • odżywianie dla zdrowia,
 • żywienie w dolegliwościach i chorobie,
 • zdrowe żywienie jako profilaktyka dolegliwości i chorób

Konsultacje dotyczące ekologii życia codziennego

Pomoc psychologiczna i terapie wspierające w rozwiązywaniu problemów

* Powyższe zapisy nie stanowią umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W zależności od zdiagnozowanych podczas terapii problemów program sesji terapeutycznej może ulec zmianie.